• 1

නිෂ්පාදන

  • Juicy Gummy Production Line

    ඉස්ම සහිත විදුරුමස් නිෂ්පාදන මාර්ගය

    ජපානයෙන් ආරම්භ වූ ඉස්ම සහිත විදුරුමස්, ද්‍රාවණ ක්‍රියාවලියේදී පලතුරු යුෂ විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීම මගින් සංලක්ෂිත වන අතර, විදුරුමස් වල ජලය සහ යුෂ තම්බා ගැනීමෙන් පාලනය කර අගුලු දමා කොලජන් ආවරණයේ පුරවන්න. මේ ආකාරයට ඉහළ තෙතමනය සහිත මුල් රසය හැකි තාක් දුරට ආරක්ෂා කර ගත හැකි අතර පළතුරු යුෂ හා මෘදු කැන්ඩි වල පරිපූර්ණ සංයෝජනය පවත්වා ගත හැකිය. අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීම් සහ පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණයෙන් පසුව, ...